Fremtidens Næringsliv

Share

Alexandra Bech Gjørv og Elisabeth Grieg: Norge i omstilling

Ep. 83

Norge skal nå netto null klimautslipp innen 2050, men hvordan ligger det an? Dette lanseringsarrangementet fra Arendalsuka gjør opp status så langt.


Med støtte fra Den norske Unesco-kommisjonen markerer dette starten på serien «Norge i omstilling». Her vil vi følge verdikjedene fra start til slutt, og spør: Hvilke forutsetninger har Norge i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Er det egentlig gitt at vi skal være Europas grønne batteri? Hvordan står det til med teknologiutvikling, entreprenørskap, konkurransekraft og virkemidler? Hvordan kan det tilrettelegges for at næringsliv og myndigheter drar i samme retning?


Gjester:

  • Elisabeth Grieg, deleier i Grieg-gruppen og styreleder i Grieg Maturitas
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF


Programledere er Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge) og Øystein E. Søreide (Abelia).

More Episodes