Share

cover art for Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) om oljeskatten: – Det endrer hele det opprinnelige regimet vi hadde

Fremtidens Næringsliv

Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) om oljeskatten: – Det endrer hele det opprinnelige regimet vi hadde

Ep. 46

Mot slutten av valgkampen la regjeringen frem et nytt skattesystem for olje- og gassindustrien som vil endre måten næringslivet ser på investeringer, finansiering og kompetansefordeling. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre har allerede signalisert at han støtter den sittende regjeringens forslag, og dermed vil fasiten mest sannsynlig ligne forslaget som ble fremmet i begynnelsen av september. 


– Nå får vi et nøytralt petroleumsskattesystem. Det vil gjøre at vi ikke lengre har et system som vrir investeringer til olje og gass; det vil være positivt for andre næringer, sier UiO-professoren.


Gjest:

 • Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO.


Programledere: Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge) og Øystein Eriksen Søreide (Abelia).


Produsenter: Kristian Tvedt og Nicolai Landmark.

More episodes

View all episodes

 • 135. Ungdom og Næringspolitikk

  27:41
  Til tross for at dagens unge viser mindre interesse for klima- og miljøspørsmål, forblir dette en av deres største bekymringer. Er det da en økt interesse for omstillingen av næringslivet mot en grønnere fremtid?Gjester:Astrid Hoem, leder i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) Ane Breivik, leder i Unge VenstreProgramledere:Øystein E. Søreide (Abelia)Oda Bjerkan (UNGC)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 134. Sosialt Entreprenørskap: Bruken av næringslivet for å løse sosiale utfordringer

  28:24
  I Norge står hver tredje person i yrkesaktiv alder som er utenfor arbeidslivet utenlandsfødt, og av disse er over halvparten kvinner. Å få flere av disse kvinnene i arbeid vil ikke bare styrke den enkelte, men også arbeidslivet og samfunnet som helhet. Gjester:Kirstine HolstProgramledere:Øystein E. Søreide (Abelia)Oda Bjerkan (UNGC)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 133. Teknologi og trygghet: Beskyttelse av barn og unge på nettet

  31:20
  Ifølge Medietilsynet har 90 prosent av 9-18-åringer et eller flere sosiale medier, og 96 prosent av barn mellom 7 og 14 år spiller dataspill. Barn og unge trenger trygge rammer også på internett. Aiba AS utvikler AI-teknologi for å avdekke "cyber grooming" og trygge barn på nett ved å analysere atferdssignaler som tasterytme og tekstinnhold. Gjester:Hege Tokerud, daglig leder og gründer i Aiba AS Ingvild Strand von Krogh, leder for teknologipolitikk i AbeliaProgramledere:Øystein E. Søreide (Abelia)Oda Bjerkan (UNGC)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 132. Bærekraftslederens Rolle

  31:40
  I en verden der kravene og forventningene til bærekraftig ledelse stadig øker, er det ikke uvanlig å føle seg overveldet. I denne episoden tar vi et dykk inn i bærekraftsledelse gjennom øynene til Marit Flinder Roscher-Nielsen, Bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS, som nylig deltok i "Bærekraftslederprogrammet" ledet av Christoffer Ringnes Klyve, ansvarlig for bærekraft i Nordnorsk Lederutvikling (NNL) og UN Global Compact Norge.Gjest:Marit Flinder Roscher-Nielsen, Bærekraftsansvarlig i Elis Norge ASChristoffer Ringnes Klyve, programleder og ansvarlig for bærekraft i Nordnorsk Lederutvikling Programledere:Oda Bjerkan (UNGC)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 131. Fra Prinsipper til Praksis: Omstillingsplaner

  29:25
  I dagens næringsliv, hvor bærekraft står i sentrum, føler bedrifter en økende press for å handle mot klima-, naturkriser og sosial ulikhet. Men å sette bærekraftsmål er bare begynnelsen. Hør hvordan UN Global Compact Norge tok steget videre ved å etablere en ekspertgruppe for å skape et rammeverk for omstillingsplaner i Norge. Nå er en veileder til omstillingsplaner for norske virksomheter lansert, for å hjelpe næringslivet med å levere på krav og forventninger.Les veilederen her: https://globalcompact.no/app/uploads/2024/03/En-veiledning-til-omstillingsplaner-for-norske-virksomheter.-UN-Global-Compact-Norge.pdf Gjester:Lars-Erik Mangset, leder for bærekraft i Grig InvestorMargit Nordheim Lindgren, bærekraftrådgiver i LOProgramleder:Øystein E. Søreide (Abelia)Oda Bjerkan (UNGC Norge)Produsent & Redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 130. Ledende Kvinnelige Tech-Innovatører

  29:57
  I den siste episoden av Fremtidens Næringsliv ser vi på kvinner i tech. Hvorfon er teknologi, kjønnsbalanse og innovasjon essensielt for å fremme techutviklingen? Norge kommer til å trenge 40.000 nye teknologer innen 2030 – hva kan vi gjøre for å få flere til å velge tech-veien?Gjester:Veronika Heimsbakk, fagleder på kunnskapsgrafer hos CapgeminiMaria Amelie, CEO og medgründer av FactiversProgramleder:Øystein E. Søreide (Abelia)Produsent & Redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 129. Klimaendringer og Norsk Næringsliv: Ministerens plan for en Grønnere fremtid

  31:12
  Norge og verden står overfor en stor omstilling med klima- og miljøutfordringer som uunngåelige. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen peker på nødvendigheten av å engasjere næringslivet i denne overgangen. Vi utforsker hans syn for å oppnå både et grønt og et digitalt skifte samtidig, og hvordan et rammeverk kan utformes for å stimulere lønnsomme bedrifter til å prioritere det grønne.  Gjest:Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister Programledere:Øystein E. Søreide (Abelia)Oda Bjerkan (UNGC)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-Foss
 • 128. Klimavennlig Innovasjon: Norsk Teknologi Setter Standarden for Bærekraftig Utvikling 

  28:19
  I den siste episoden av Fremtidens Næringsliv ser vi på teknologiens kritiske rolle i det grønne skiftet. Hvordan er teknologi og innovasjon essensielt for å fremme bærekraftig utvikling og omstilling til grønnere energikilder? Hvordan kan Norge og Norden gjøre seg godt posisjonert for å ta en ledende rolle i den globale omstillingen mot bærekraft? Gjester:Karl Thomas Reinertsen Managing Director for Capgemini Invent i NorgeHenrik Badin, administrerende direktør i Vow ASAProgramleder:Øystein E. Søreide (Abelia)Produsent & Redaktør:Kristin Steenfeldt-FossMedprodusent:Alex Benjamin Jørgensen
 • 127. Bærekraftens Blå Gull: Vannets Veikart

  27:41
  I vår stadig endrende verden, står et element som vann i sentrum for bærekraft og overlevelse. Vann, så avgjørende for alt liv, blir i økende grad en kilde til bekymring og konflikt i takt med den globale befolkningens vekst og klimaendringenes påvirkning. Denne komplekse og vitale problemstillingen står i fokus i denne episoden av Fremtidens Næringsliv - en episode som ikke bare utforsker vannets mange utfordringer, men også de innovative løsningene som kan forme fremtiden.Gjest:Thorjørn Larssen fra NIVAHelene Ree Ruden fra Ruden WaterProgramledere:Øystein E. Søreide (Abelia)Produsent & redaktør:Kristin Steenfeldt-FossMedprodusent:Alex Benjamin Jørgensen