Fremtidens Næringsliv

Share

Barnes og Eriksen: Fremtidens næringsliv i Bidens USA

Season 1, Ep. 25

Bidens USA skal rigges til for fremtidsnæringene. Med klimafinans og utslippsmål, dobling i lisenser til offshore-vind, og grønne covid-pakke skal USA snus.


Norsk næringsliv har tung kompetanse, men også noen utfordringer i det amerikanske markedet, mener Hege Barnes og Gjermund Eriksen.


Programledere er Øystein E. Søreide (Abelia) og Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge).

More Episodes