Från ord till handling

Share

7. Hur kan små och medelstora företag komma igång med de globala målen?

Season 3, Ep. 7

FN:s globala hållbarhetsmål kan kännas lite fluffiga och abstrakta. Hur kan man som ett litet eller medelstort företag ta sig an dem på ett vettigt, hanterbart sätt? För att svara på detta har vi bjudit in Gustav Stenbeck, vd Mestro, som jobbar med att kombinera lönsamhet och hållbarhet för att skapa både dagens och morgondagens vinnande bolag.


Programledare:

Per Grankvist, journalist, grundare av Vad Vi Vet samt programledare för bland annat Nästa steg, som Almi är stolt samarbetspartner till. 

Anna Nordström, kund- och affärsutvecklare och nationell projektledare på Almi. Hon ansvarar för bland annat Hållbara intraprenörer, ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag i Sverige att ställa om mot en hållbar utveckling. 

 

Från ord till handling är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

More Episodes