Från ord till handling

Share

8. Vad kan vi lära oss av Max Burgers när det kommer till att jobba med de globala målen?

Season 3, Ep. 8

I detta avsnitt träffar vi Kaj Török, hållbarhetschef på Max Burgers. Han blev 2020 utsedd till årets bästa hållbarhetschef, och är en av drivkrafterna bakom MAXs hållbarhetsarbete för att nå FN:s globala 1,5-gradersmål. Han delar här med sig av sina bästa tips på hur man som företagare kan använda de globala målen, både för att identifiera utmaningar och risker, men även till att hitta nya affärsmöjligheter.


Programledare:

Per Grankvist, journalist, grundare av Vad Vi Vet samt programledare för bland annat Nästa steg, som Almi är stolt samarbetspartner till. 

Anna Nordström, kund- och affärsutvecklare och nationell projektledare på Almi. Hon ansvarar för bland annat Hållbara intraprenörer, ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag i Sverige att ställa om mot en hållbar utveckling. 

 

Från ord till handling är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

More Episodes