Från ord till handling

Share

1. Hur kommunicerar man hållbart?

Season 1, Ep. 1

En svår sak när det gäller hållbarhet är kommunikationen. Ja, en del tycker till och med att det är det svåraste av allt. Hur mycket ska man säga och hur ska ma säga det? För att få svar på detta har vi bjudit in Anna Högberg, vd Futerra Stockholm, som delar med sig av sina bästa tips på vad och hur man bör kommunicera – och vad man inte ska göra.


Programledare:

Per Grankvist, journalist, grundare av Vad Vi Vet samt programledare för bland annat Nästa steg, som Almi är stolt samarbetspartner till. 

Anna Nordström, kund- och affärsutvecklare och nationell projektledare på Almi. Hon ansvarar för bland annat Hållbara intraprenörer, ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag i Sverige att ställa om mot en hållbar utveckling. 

 

Från ord till handling är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

More Episodes