Framtidsstudion

Share

#29 Marie Kaufmann - Konsten att leda processer

Season 1, Ep. 29

I dagens avsnitt samtalar Fredrik Torberger med Marie Kaufman, expert på processledning. Vi får tips till processledarverktygslådan och går på djupet om rollen att driva en process framåt. När är det exempelvis dags att ta hjälp utifrån?


http://nextstopyou.se/medarbetare/marie-kaufmann/

More Episodes