Share

cover art for Det trygga samhället

FRAMTIDSBYGGARNA - en podd om samhällsbyggnad

Det trygga samhället

Season 1, Ep. 4

I detta avsnitt fördjupar vi oss i frågor om trygghet, exempelvis kan vi bygga in trygghet eller bygga bort otrygghet i samhället. Finns det några kommersiella fördelar att tänka utanför sten och betong. Hur viktigt är det att ta avstamp i de boendes behov?

More episodes

View all episodes

 • 5. Det ledarlösa samhället

  01:05:30
  I det här avsnittet diskutera vilka egenskaper dagens och framtidens ledare behöver för att lyckas i en värld som är under en extremt snabb förändring. Hur gör man för att inte fastna i gamla strukturer? Vilken betydelse har trygghet och mod? Det talas mycket om självledarskap, behövs det ens ledare i framtidens företag?
 • 3. Det datadrivna samhället

  01:26:14
  I detta avsnitt så skall vi borra oss ner i något alla pratar om, färre vet vad det egentligen är, och ingen vet vad det kommer leda till. Till råga på allt så verkar det rätt skrämmande, ämnet är AI - Artificiell Intelligens.Vi kommer bland annat att prata om vad är AI egentligen. Kan vi med hjälp av AI planera och bygga hela samhällen? Kan man lita på AI? Hur snabbt kommer förändringen att gå och kommer du bli ersatta av AI eller av personer som kan AI?
 • 2. Det livliga samhället

  50:54
  I det här avsnitt ska vi prata om biologisk mångfald ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.Växter och djur hotas av utrotning och invasiva arter tar över naturen, intensivt skogsbruk, ensidigt lantbruk och växande städer och infrastruktur pekas av många ut som orsaker till detta.Den biologiska mångfalden är således hotad. Men vad betyder egentligen uttrycket biologisk mångfald och vad kan vi göra för att behålla och utveckla den biologiska mångfalden? Kan vi bygga samhällen där natur, byggnader och människor trivs tillsammans? Och är rent av så att fastigheternas värde ökar om vi redan i planeringen tar hänsyn till den biologiska mångfalden?
 • 1. Det energifyllda samhället

  59:14
  Samhället förändras i en allt snabbare takt. Omställningen mot ett mer hållbart samhälle ökar behovet av energi. I detta avsnitt av Framtidsbyggarna dyker vi djupare i framtidsfrågan kring energiförsörjningen och hur den påverkar samhällsbyggandet. Dagens gäst är Nils Grunditz som samtalar med Anna Nivala och Gunnar Osterreich.