Framtidsbolagen

Share

Hälsosammare Liv & Social Impact Investors - THiS, Lucy Dahlgren

Season 1, Ep. 21

Idag träffar Framtidsbolagen Lucy Dahlgren som är VD och Grundare till bolaget THiS (The Health Innovation System). Vilket är en affärsplattform som kopplar samman kapital med innovation. De vill vara en expressväg som hjälper företag att nå snabbare expansion till relevanta marknader. Med THiS vill Lucy fokusera på hälsoinnovation som kan gynna människor så mycket som möjligt. Pratas även om Social Impact Investors, investerare som vill göra en skillnad med sina investeringar.


Detta och mycket mer pratas det om i dagens avsnitt!


Bli delägare här!


Programledare; Hampus Rebjö


Framtidsbolagen presenteras av Finanstid, finansnyheter om alternativa investeringar.


Disclaimer:

Framtidsbolagen bedriver inte tillståndspliktig verksamhet. Framtidsbolagen är inte ansvariga för eventuella investeringsbeslut pga information som framkommer i podcasten.

More Episodes