Share

cover art for Snart får du første episode

Frampå - podcast frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Snart får du første episode

Kva gjer eigentleg ein fylkeskommune? I podkasten Frampå skal vi snakke om det som skjer i fylkeskommunen, om rollen vår som regional utviklar og som ein del av demokratiet - og om dei mange ulike oppgåvene i samspelet med kommunar, næringsliv og organisasjonar.

Frampå er Møre og Romsdal fylkeskommune sin eigen podkast. Kvar månad vil du få nye episodar.

More episodes

View all episodes

 • 2. Kraftkrise i fylket - hindrar utviklinga i næringslivet

  29:40
  NHO-direktør i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, meiner kraftsituasjonen i fylket er med på å bremse utviklinga for næringslivet.– Vi står i fare for å miste nyetableringar og utviding av eksisterande verksemder. Det er selskap i dag som ikkje får begynne på utbyggingar fordi det ikkje er nok tilgang på kraft, seier Solheim i podkasten Frampå.Administrerande direktør Erik Espeseth i Tafjord Kraft-konsernet, tar til ordet for vindkraft på land som løysing på problemet.– Det er det einaste som kan gi eit vesentleg bidrag for å løyse kraftfloken på ein kosteffektiv måte. Vindkraft er den rimelegaste krafta du kan bygge i dag med litt skala. Og ser vi på fylket, er det rikeleg med plassar der det går an å bygge vindkraft på land, seier Espeseth i podkasten.
 • 1. Kraftkrise i fylket – vi må ha meir straum

  29:48
  Det er underskot på kraft i Møre og Romsdal, og vi produserer berre halvparten av det vi bruker. I den nye podkast-episoden får vi hjelp av to ekspertar på energi til å forklare krisa.– Den store utfordringa framover blir korleis vi skal få tak i meir kraft, seier Bengt Endreseth leiar av seksjon for energi og grøn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.Saman med sivilingeniør Tore Tomasgard, som har vore med å kartlegge kraftsituasjonen i ein rapport for fylkeskommunen, slår han fast at kraftprisane vil stige i åra framover – og vil variere.Dei er begge gjester i studio når vi spør om korleis vi skal løyse kraftkrisa. For det hastar – og det hastar veldig!
 • 7. Den nye fylkesordføraren: – Det vart eit maraton hekkeløp

  35:23
  Møt Anders Riise - den nye fylkesordføraren i Møre og Romsdal.I podkasten fortel han om kva han vil utrette i rolla, om kva moglegheiter han ser for Møre og Romsdal og kvar fylket er om fire år.Vi år også høyre om kva forventningar ei rekke politikarkollegaar har til den nye fylkesordføraren.
 • 6. Kampen om veljarane

  01:09:55
  Kva meiner ungdomspolitikarane om fråversgrensa og om kollektivtransport?Her kan du høyre den siste av to skolevaldebattar på Romsdal vgs torsdag 31. august – halvanna veke før kommune- og fylkestingsvalet.Ungdomspolitikarane som deltok, varAUF: Petra BrinchFpU: Lars Andreas Scheide VartdalGrøn ungdom: Steinar ØrstenvikKrFU: Dorte KlokkRaud Ungdom: Ahmed Al-SaediSenterungdomen: Dordi Boksasp LerumSosialistisk Ungdom: Emma PedersenUnge Høgre: Nikolai ØstebyUnge Venstre: Enok GrovaDebattleiar var Per-Kristian Bratteng.
 • 5. Den store samfunnsutfordringa - episode 3: Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken

  21:55
  Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken meiner vi må gjere nokre veivalg:- Dersom vi skal gjere nye ting, dimensjonere nye tilbod, starte nye utdanningar, så er det noko vi må slutte å gjere, fordi vi blir færre. Det er det store utfordringsbildet; at vi skal tørre å slutte med noko for å satse på det nye, sier Brekken.I den tredje episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' vurderer kompetanse- og næringssjefen utfordringsbildet i åra framover.
 • 4. Den store samfunnsutfordring - episode 2: Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm

  21:15
  Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm forstår at folk vil halde fast i håpet om vekst. - Men, seier ho: - Vi må legge realistiske tal til grunn når vi skal planlegge både samfunnsutvikling og tenestetilbodet.I den andre episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' fortel fylkesplansjefen om utfordringane i åra framover, slik ho ser det.
 • 3. Den store samfunnsutfordringa - episode 1: Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak

  23:17
  Dei neste åra må vi løyse ei stor utfordring, ved sidan av klima og miljø: Det blir færre menneske i yrkesaktiv alder, og vi vil i Møre og Romsdal oppleve store rekrutteringsutfordringar. Først ut i serien er fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak. Ho har ei tydeleg problemstilling: - Korleis kan vi få løyst oppgåvene vi har i dag med færre folk?
 • 2. Russ 2023 - trygt og inkluderande?

  40:49
  Ifølge SLT-koordinator Minda Myklebust i Ålesund kommune var ein russerebus i fjor «noko av det verste du kan tenke deg, gangar ti». Men ho trur at vi allereie i år får sjå resultat av pilotprosjektet som kom i gang for å gjere russefeiringa tryggare og meir inkluderande.Ho får støtte av både russeleiarar i dei tre byane og kompetansesjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune.Deltakarar i podkasten:Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommuneKariann D. Flovikholm, kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommuneIngrid Marie Gussiås, leiar av russestyret ved Atlanten vgsNoa Størksen Strandhagen, leiar av russestyret ved Molde vgs.Eva Andersen Berg, russepresident ved Ålesund vgs. avdeling latinskolen
 • 1. Kva skal dei velje?

  38:36
  1. mars skal rundt 3.000 10. klassingar i fylket velje vidaregåande utdanning. Men kva skal dei velje? Kva er riktig? Kva treng næringslivet? Og går det an å velje feil?Vi snakkar med kompetansesjef Kariann D. Flovikholm, fylkesdirektør i NAV Stein Veland, næringssjef Hilde Aspås og leiaren av ungdomsrådet Niels Lenders.