Share

cover art for I mål med Nordøyvegen

Frampå - podcast frå Møre og Romsdal fylkeskommune

I mål med Nordøyvegen

Season 2022, Ep. 1

Vi har møtt prosjektleiar Marianne Nærø:

 • Kva gjer Nordøyvegen så spektakulær?
 • Kva for samfunnsmessig betydning har Nordøyvegen?
 • Korleis er det å vere så populær på Nordøyane som det Marianne Nærø er?
 • Og ho gir oss svaret: Korleis levere eit gigantprosjekt på rett tid, kvalitet og godt innafor kostnadsramma?

More episodes

View all episodes

 • 1. Kraftkrise i fylket – vi må ha meir straum

  29:48
  Det er underskot på kraft i Møre og Romsdal, og vi produserer berre halvparten av det vi bruker. I den nye podkast-episoden får vi hjelp av to ekspertar på energi til å forklare krisa.– Den store utfordringa framover blir korleis vi skal få tak i meir kraft, seier Bengt Endreseth leiar av seksjon for energi og grøn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.Saman med sivilingeniør Tore Tomasgard, som har vore med å kartlegge kraftsituasjonen i ein rapport for fylkeskommunen, slår han fast at kraftprisane vil stige i åra framover – og vil variere.Dei er begge gjester i studio når vi spør om korleis vi skal løyse kraftkrisa. For det hastar – og det hastar veldig!
 • 7. Den nye fylkesordføraren: – Det vart eit maraton hekkeløp

  35:23
  Møt Anders Riise - den nye fylkesordføraren i Møre og Romsdal.I podkasten fortel han om kva han vil utrette i rolla, om kva moglegheiter han ser for Møre og Romsdal og kvar fylket er om fire år.Vi år også høyre om kva forventningar ei rekke politikarkollegaar har til den nye fylkesordføraren.
 • 6. Kampen om veljarane

  01:09:55
  Kva meiner ungdomspolitikarane om fråversgrensa og om kollektivtransport?Her kan du høyre den siste av to skolevaldebattar på Romsdal vgs torsdag 31. august – halvanna veke før kommune- og fylkestingsvalet.Ungdomspolitikarane som deltok, varAUF: Petra BrinchFpU: Lars Andreas Scheide VartdalGrøn ungdom: Steinar ØrstenvikKrFU: Dorte KlokkRaud Ungdom: Ahmed Al-SaediSenterungdomen: Dordi Boksasp LerumSosialistisk Ungdom: Emma PedersenUnge Høgre: Nikolai ØstebyUnge Venstre: Enok GrovaDebattleiar var Per-Kristian Bratteng.
 • 5. Den store samfunnsutfordringa - episode 3: Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken

  21:55
  Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken meiner vi må gjere nokre veivalg:- Dersom vi skal gjere nye ting, dimensjonere nye tilbod, starte nye utdanningar, så er det noko vi må slutte å gjere, fordi vi blir færre. Det er det store utfordringsbildet; at vi skal tørre å slutte med noko for å satse på det nye, sier Brekken.I den tredje episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' vurderer kompetanse- og næringssjefen utfordringsbildet i åra framover.
 • 4. Den store samfunnsutfordring - episode 2: Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm

  21:15
  Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm forstår at folk vil halde fast i håpet om vekst. - Men, seier ho: - Vi må legge realistiske tal til grunn når vi skal planlegge både samfunnsutvikling og tenestetilbodet.I den andre episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' fortel fylkesplansjefen om utfordringane i åra framover, slik ho ser det.
 • 3. Den store samfunnsutfordringa - episode 1: Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak

  23:17
  Dei neste åra må vi løyse ei stor utfordring, ved sidan av klima og miljø: Det blir færre menneske i yrkesaktiv alder, og vi vil i Møre og Romsdal oppleve store rekrutteringsutfordringar. Først ut i serien er fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak. Ho har ei tydeleg problemstilling: - Korleis kan vi få løyst oppgåvene vi har i dag med færre folk?
 • 2. Russ 2023 - trygt og inkluderande?

  40:49
  Ifølge SLT-koordinator Minda Myklebust i Ålesund kommune var ein russerebus i fjor «noko av det verste du kan tenke deg, gangar ti». Men ho trur at vi allereie i år får sjå resultat av pilotprosjektet som kom i gang for å gjere russefeiringa tryggare og meir inkluderande.Ho får støtte av både russeleiarar i dei tre byane og kompetansesjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune.Deltakarar i podkasten:Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommuneKariann D. Flovikholm, kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommuneIngrid Marie Gussiås, leiar av russestyret ved Atlanten vgsNoa Størksen Strandhagen, leiar av russestyret ved Molde vgs.Eva Andersen Berg, russepresident ved Ålesund vgs. avdeling latinskolen
 • 1. Kva skal dei velje?

  38:36
  1. mars skal rundt 3.000 10. klassingar i fylket velje vidaregåande utdanning. Men kva skal dei velje? Kva er riktig? Kva treng næringslivet? Og går det an å velje feil?Vi snakkar med kompetansesjef Kariann D. Flovikholm, fylkesdirektør i NAV Stein Veland, næringssjef Hilde Aspås og leiaren av ungdomsrådet Niels Lenders.
 • 4. Her er den nye toppsjefen i fylket

  37:58
  Den nye fylkeskommunedirektøren Toril Hovdenak vil ha med heile organisasjonen i jobben med å utvikle fylket til ein enda betre plass å bu og å drive verksemd i.- Eg er ikkje så veldig opptatt av at eg skal sette mitt «stempel». Eg skal skape handlingsrom for at dei som ønsker, kan og vil utvikle fylket skal gjere det saman. Eg er ikkje så opptatt av at mitt fingeravtrykk skal vere så synleg, seier Hovdenak i podkasten Frampå.- Eg vil heller vere den som går bak og passar på at alle blir med – at vi får med dei stemmene som er verdt å lytte til i samarbeidet.I podkasten blir vi meir kjend med den nye fylkeskommunedirektøren. Kven er ho? Kva står ho for? Og korleis vil ho sette sitt preg på fylkeskommunen?Toril Hovdenak er på plass som fylkeskommunedirektør frå 1. januar.