Share

cover art for Fri og villig?

Frampå - podcast frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Fri og villig?

Season 2022, Ep. 3

Når det står om liv, stiller dei frivillige opp. Alltid. Slik dei også gjorde under den store redningsaksjonen då cruiseskipet Viking Sky fekk motorhavari på Hustadvika i mars 2019. 1.373 personar i nød. Og som eit mirakel var det ingen som omkom.


Men har dei frivillige fått ei altfor tung bør på skuldrane? Kvilar storsamfunnet for mykje på dei frivillige si innsats?


Podkasten er ein samtale under fylkeskulturkonferansen 4. og 5. desember på Bjørnsonhuset i Molde, der frivilligheita og frivilligåret 2022 blei markert og feira.

More episodes

View all episodes

 • 2. Kraftkrise i fylket - hindrar utviklinga i næringslivet

  29:40
  NHO-direktør i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, meiner kraftsituasjonen i fylket er med på å bremse utviklinga for næringslivet.– Vi står i fare for å miste nyetableringar og utviding av eksisterande verksemder. Det er selskap i dag som ikkje får begynne på utbyggingar fordi det ikkje er nok tilgang på kraft, seier Solheim i podkasten Frampå.Administrerande direktør Erik Espeseth i Tafjord Kraft-konsernet, tar til ordet for vindkraft på land som løysing på problemet.– Det er det einaste som kan gi eit vesentleg bidrag for å løyse kraftfloken på ein kosteffektiv måte. Vindkraft er den rimelegaste krafta du kan bygge i dag med litt skala. Og ser vi på fylket, er det rikeleg med plassar der det går an å bygge vindkraft på land, seier Espeseth i podkasten.
 • 1. Kraftkrise i fylket – vi må ha meir straum

  29:48
  Det er underskot på kraft i Møre og Romsdal, og vi produserer berre halvparten av det vi bruker. I den nye podkast-episoden får vi hjelp av to ekspertar på energi til å forklare krisa.– Den store utfordringa framover blir korleis vi skal få tak i meir kraft, seier Bengt Endreseth leiar av seksjon for energi og grøn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.Saman med sivilingeniør Tore Tomasgard, som har vore med å kartlegge kraftsituasjonen i ein rapport for fylkeskommunen, slår han fast at kraftprisane vil stige i åra framover – og vil variere.Dei er begge gjester i studio når vi spør om korleis vi skal løyse kraftkrisa. For det hastar – og det hastar veldig!
 • 7. Den nye fylkesordføraren: – Det vart eit maraton hekkeløp

  35:23
  Møt Anders Riise - den nye fylkesordføraren i Møre og Romsdal.I podkasten fortel han om kva han vil utrette i rolla, om kva moglegheiter han ser for Møre og Romsdal og kvar fylket er om fire år.Vi år også høyre om kva forventningar ei rekke politikarkollegaar har til den nye fylkesordføraren.
 • 6. Kampen om veljarane

  01:09:55
  Kva meiner ungdomspolitikarane om fråversgrensa og om kollektivtransport?Her kan du høyre den siste av to skolevaldebattar på Romsdal vgs torsdag 31. august – halvanna veke før kommune- og fylkestingsvalet.Ungdomspolitikarane som deltok, varAUF: Petra BrinchFpU: Lars Andreas Scheide VartdalGrøn ungdom: Steinar ØrstenvikKrFU: Dorte KlokkRaud Ungdom: Ahmed Al-SaediSenterungdomen: Dordi Boksasp LerumSosialistisk Ungdom: Emma PedersenUnge Høgre: Nikolai ØstebyUnge Venstre: Enok GrovaDebattleiar var Per-Kristian Bratteng.
 • 5. Den store samfunnsutfordringa - episode 3: Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken

  21:55
  Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken meiner vi må gjere nokre veivalg:- Dersom vi skal gjere nye ting, dimensjonere nye tilbod, starte nye utdanningar, så er det noko vi må slutte å gjere, fordi vi blir færre. Det er det store utfordringsbildet; at vi skal tørre å slutte med noko for å satse på det nye, sier Brekken.I den tredje episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' vurderer kompetanse- og næringssjefen utfordringsbildet i åra framover.
 • 4. Den store samfunnsutfordring - episode 2: Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm

  21:15
  Fylkesplansjef Ingunn Bækken Sjåholm forstår at folk vil halde fast i håpet om vekst. - Men, seier ho: - Vi må legge realistiske tal til grunn når vi skal planlegge både samfunnsutvikling og tenestetilbodet.I den andre episoden i serien 'Den store samfunnsutfordringa' fortel fylkesplansjefen om utfordringane i åra framover, slik ho ser det.
 • 3. Den store samfunnsutfordringa - episode 1: Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak

  23:17
  Dei neste åra må vi løyse ei stor utfordring, ved sidan av klima og miljø: Det blir færre menneske i yrkesaktiv alder, og vi vil i Møre og Romsdal oppleve store rekrutteringsutfordringar. Først ut i serien er fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak. Ho har ei tydeleg problemstilling: - Korleis kan vi få løyst oppgåvene vi har i dag med færre folk?
 • 2. Russ 2023 - trygt og inkluderande?

  40:49
  Ifølge SLT-koordinator Minda Myklebust i Ålesund kommune var ein russerebus i fjor «noko av det verste du kan tenke deg, gangar ti». Men ho trur at vi allereie i år får sjå resultat av pilotprosjektet som kom i gang for å gjere russefeiringa tryggare og meir inkluderande.Ho får støtte av både russeleiarar i dei tre byane og kompetansesjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune.Deltakarar i podkasten:Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommuneKariann D. Flovikholm, kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommuneIngrid Marie Gussiås, leiar av russestyret ved Atlanten vgsNoa Størksen Strandhagen, leiar av russestyret ved Molde vgs.Eva Andersen Berg, russepresident ved Ålesund vgs. avdeling latinskolen
 • 1. Kva skal dei velje?

  38:36
  1. mars skal rundt 3.000 10. klassingar i fylket velje vidaregåande utdanning. Men kva skal dei velje? Kva er riktig? Kva treng næringslivet? Og går det an å velje feil?Vi snakkar med kompetansesjef Kariann D. Flovikholm, fylkesdirektør i NAV Stein Veland, næringssjef Hilde Aspås og leiaren av ungdomsrådet Niels Lenders.