Share

cover art for Avsnitt 1 (del 2 av 3): Evolution & Gud

Frågor om kristen tro - med pastorn & apologeten

Avsnitt 1 (del 2 av 3): Evolution & Gud

Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar om frågor kring evolution och kristen tro. Detta är del 2 av 3 i poddens första avsnitt. 
Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se

More episodes

View all episodes

 • Avsnitt 4: Psykisk ohälsa - hur pratar vi om det? (Kai delar sin kamp mot depression)

  54:42
  Apologet Sebastian Ibstedt och pastor Kai Johansen samtalar om frågor kring psykisk ohälsa. Kai delar också om sin kamp mot långvarig depression och hur han kom ur den. Kontakta oss gärna om du har fårgor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se
 • 3. Avsnitt 3: Julens myter och dolda sanningar

  53:00
  Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar kring julens myter och dolda sanningar. Är Bibelns beskrivningar tillförlitliga och hur går de ihop med sekulära källor? Är julen i själva verket en hednisk högtid? Och vad kan Jesu människoblivande lära oss om att vara en outsider?Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se
 • 2. Avsnitt 2: Dekonstruktion - att ifrågasätta sin tro

  55:24
  Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar kring dekonstruktion och tvivel. Hur ifrågasätter vi vår tro på ett konstruktivt sätt? Vi svarar även på en lyssnarfråga om Gud och evolution.Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se
 • Avsnitt 1 (del 3 av 3): Evolution & Gud

  56:54
  Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar om frågor kring evolution och kristen tro. Detta är del 3 av 3 i poddens första avsnitt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se
 • Avsnitt 1 (del 1 av 3): Evolution & Gud

  54:13
  Pastor Kai Johansen och apologet Sebastian Ibstedt samtalar om frågor kring evolution och kristen tro. Detta är del 1 av 3 i poddens första avsnitt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer: kai@centrumkyrkanmalmo.se