Share

پادکست چهارفصل

دیالوگ و موسیقی


Latest episode

  • 9. دیالوگ های بهاری | خرداد

    09:58
    برای کسانی که با رفتن آدمی از کنارشان، حفره‌ای خالی در قلبشان ایجاد شد که با هیچکس و هیچ چیز پر نخواهد شد

More episodes

View all episodes