Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Vad kan vi vänta oss av europeisk industripolitik?

Ep. 2

I detta avsnitt berättar Karolina Ekholm, professor Stockholms universitet, om sitt bidrag till Swedish Economic Forum Report 2020. Rapportens tema är svensk konkurrenskraft och Karolina Ekholms kapitel behandlar EU:s industripolitik och hur ändamålsenligt det nuvarande ramverket är.


Här finns rapporten: Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?


Här finns inspelningen från lanseringen: Swedish Economic Forum 2020

More Episodes