Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Swedish Competitiveness Scorecard

Ep. 3

I detta avsnitt berättar Christian Ketels, forskare Harvard Business School och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH om sitt bidrag till Swedish Economic Forum Report 2020. I deras kapitel presenteras ett uppdaterat mått på den svenska konkurrenskraften och det framkommer att Sverige presterar medelmåttigt, både vad gäller ekonomiska resultat och en rad fundamentala konkurrensfaktorer. Med hjälp av ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys kartlägger författarna hur Sveriges konkurrenskraft såg ut före covid-19-pandemin och hur den har påverkats av den pågående krisen.

More Episodes