Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Svensk konkurrenskraft

Ep. 1

Premiäravsnittet lyfter fram slutsatser från Swedish Economic Forum Report som i år ges ut för tolfte gången. Temat är Sveriges konkurrenskraft. Rapportens redaktörer Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, JIBS, och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och på KTH, berättar om varför Sverige uppvisar en sämre välstånds- och produktivitetsutveckling än många jämförbara länder samt vilka åtgärder som kan stärka konkurrenskraften och det långsiktiga välståndet.

More Episodes