Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Regional konkurrenskraft och digitalisering

Ep. 4

Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank, berättar i detta avsnitt om sitt bidrag till den tolfte upplagan av Swedish Economic Forum Report, kapitlet Regional konkurrenskraft och digitaliseringen i spåren av covid-19. I kapitlet redogörs för en analys av regionala effekter och möjlig påverkan av pandemin på regional konkurrenskraft. Utöver att regioners konkurrenskraft kan påverkas av krisens effekter finns det forskning som pekar på att regioners förutsättningar också spelar roll för vilka konsekvenser en ekonomisk kris får regionalt.


More Episodes

 • 32. Per Davidsson om external enablers och avtrycket på entreprenörskapsforskningen

  01:03:37
  I det här avsnittet av Forskning om förnyelse gästas vi av Per Davidsson som är pristagare av Global award for entrepreneurship research 2023. Per är professor vid Jönköping International Business School samt  Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School. Han tilldelas priset för sin banbrytande och inflytelserika forskning och för sitt nätverksbyggande inom entreprenörskapsfältet. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Samtalet leds av Martin Andersson, forskningsledare hos Entreprenörskapsforum samt ordförande i priskommittén för Global award. prisceremonin ägde rum 29 maj 2023 och går att se i efterhand här https://www.youtube.com/watch?v=7Pn4Wumy3B8
 • 31. Filantropi och innovation

  26:17
  Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, professor vid KTH samt grundare av nätverket Filantropiskt forum. I det här avsnittet diskuteras idén med filantropi, dess samverkan med forskning och vilken inverkan det har på innovationstakten. Vi går även igenom hur filantropi fungerar i olika länder och den svenska forskningen om filantropiska insatser. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum I avsnittet nämns boken " Sista fracken inga fickor har - filantropi och ekonomisk tillväxt" som är författad av Pontus Braunerhjelm och Göran Skogh. Den hittas här https://www.bokus.com/bok/9789171509390/sista-fracken-inga-fickor-har-filantropi-och-ekonomisk-tillvaxt/ Filantropiskt Forum hittas här https://entreprenorskapsforum.se/natverk/filantropisktforum/
 • 30. Byggemenskaper, ett outnyttjat verktyg i bostadspolitiken

  29:39
  Att bygga och bo tillsammans, i byggemenskaper, kan vara ett sätt att öka gemenskap, utveckla miljövänliga boenden, och bidra till en bredare samhällsintegration eller andra sociala framsteg. Det menar Stefan Fölster som nyss författat en rapport hos Entreprenörskapsforum. I det här avsnittet reder Stefan ut vad som menas med byggemenskaper, berättar om vilka samhällsmässiga vinster som kan göras och redogör för hur boendeformen fungerat i andra länder. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum. Rapporten kan läsas här: https://entreprenorskapsforum.se/2023/04/13/ny-rapport-byggemenskaper-outnyttjat-verktyg-i-bostadspolitiken/Lanseringen kan ses i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=AMjfNq3Q9aI
 • 29. Vad hände med Sveriges reformförmåga?

  34:40
  Under slutet av 1900-talet var den svenska reformtakten hög vilket gjorde ekonomin konkurrenskraftig och att Sverige klarade finanskrisen 2008–2010 bättre än jämförbara länder. Nu har reformtakten avtagit och den ekonomiska friheten är fallande på flera områden. Det visar Andreas Bergh och Gissur Erlingsson i deras aktuella rapport Vad hände med Sveriges reformförmåga som lanserades hos Entreprenörskapsforum 4 april. I det här avsnittet berättar Anderas mer om vad en hög reformtakt faktiskt innebär och vad det kan föra med sig för medborgarna. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, EntreprenörskapsforumRapporten kan man hitta härhttps://entreprenorskapsforum.se/2023/04/04/sverige-har-tappat-reformformagan/Lanseringsseminariet kan ses i efterhand härhttps://www.youtube.com/watch?v=kKlSv67TefI
 • 28. Kina - Framtidens säkerhetshot eller en förmånlig handelspartner?

  31:51
  Tim Rühlig, Senior Research Fellow vid tankesmedjan German Council on Foreign Relations, gästar för att diskutera relationen mellan EU och Kina med avstamp i konkurrenskraft. Kina har utvecklats till ett nav för innovation och forskning menar Tim. EU blir samtidigt mer beroende av Kina som producent vilket kan ha ekonomiska fördelar men kommer med stora säkerhetspolitiska risker. Kan man bygga en handelsstrategi skild från geopolitiken? Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.
 • Varför startar så få kvinnor företag?

  33:32
  Varför är det fler män än kvinnor som startar företag? En fråga som många diskuterat men få besvarat. I det här avsnittet möter vi Anders Broström, Vd för Entreprenörskapsforum, som berättar om mätbara indikatorer om kvinnor respektive mäns attityder till företagande samt Anna Holmquist , entreprenör och initiativtagare, som berättar om sin resa och upplevelse som kvinnlig entreprenör. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum. Den 21 mars sändes ett samtal på samma tema hos Svenskt Näringsliv där Anders Broström presenterade nya uppmätta indikatorer. Se samtalet i efterhand nedanhttps://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/arbetsmarknadspolitik/varfor-driver-sa-fa-kvinnor-foretag_1196744.htmlAnna Holmquist- Gazzine: https://gazzine.com/sv/
 • Global Award for Entrepreneurship Research 2023

  22:37
  Årets pristagare nu offentliggjord! Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinges Tekniska Högskola samt juryordförande, gästar podden och berättar för oss om Global Award for Entrepreneurship Research. Vi får veta vem som i år tilldelas 100 000 euro och statyett designad av Carl Milles, för att inte nämna äran av entreprenörskapsforskningens största pris. Dessutom berättar Martin om hur juryarbetet går till och vilka pristagare genom åren han minns lite extra? Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.
 • 25. Cleantech - innovation för klimatet

  27:46
  Aldrig förr har så mycket pengar investerats i innovation för klimatomställningen. Flera tekniska innovationer har gjort det möjligt att göra transporter och industritillverkning fossilfri. De gröna innovationerna ger emellertid upphov till geopolitiska oroligheter. Vad har det för betydelse för EU att all produktion av solcellsdelar sker i Kina? Och hur påverkar USA:s Inflation Reduction Act EU:s entreprenörer?  Fredrik Lagergren, ekonomie doktor och vd för konsultbyrån SAM konsulter, är aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten Cleantech- från entreprenörskap till mega-entreprenörskap. I det här samtalet diskuterar han ämnet Cleantech tillsammans med Hannah Stutzinsky hos Entreprenörskapsforum.Rapporten Cleantech – från entreprenörskap till mega-entreprenörskap lanseras den 15 februari och presenteras vid ett webbinarium. Läs mer och anmäl dig till lanseringen!
 • 24. Stärkt talangattraktion- hur får vi fler entreprenörer att välja Sverige?

  44:38
  Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har inte förändrats till det bättre sedan reformen 2008. I stora delar har arbetskraftsinvandring blandats samman med asylinvandring, vilket bidragit till orimligt långa handläggningstider och ett ofta rättsosäkert system med en rad uppmärksammade ”kompetensutvisningar”. Vad behöver göras för att skapa en fungerade talangattraktion till Sverige och komma tillrätta med kompetensbrist och matchingsproblematik?I detta avsnitt av Forskning om förnyelse medverkar Daniel Wiberg, ekonomie doktor och chefsekonom Strand Kapitalförvaltning, aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring. Leder samtalet gör Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.Se inspelningen av lanseringsseminariet här! Medverkade gjorde bland andra migrationsminster Maria Malmer Stenergard.Ta del av debattartikeln som publicerades i samband med lanseringen.