Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Regional konkurrenskraft och digitalisering

Ep. 4

Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank, berättar i detta avsnitt om sitt bidrag till den tolfte upplagan av Swedish Economic Forum Report, kapitlet Regional konkurrenskraft och digitaliseringen i spåren av covid-19. I kapitlet redogörs för en analys av regionala effekter och möjlig påverkan av pandemin på regional konkurrenskraft. Utöver att regioners konkurrenskraft kan påverkas av krisens effekter finns det forskning som pekar på att regioners förutsättningar också spelar roll för vilka konsekvenser en ekonomisk kris får regionalt.


More Episodes