Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Plattformsföretag

Ep. 5

I detta avsnitt av Forskning om förnyelse berättar Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH samt Entreprenörskapsforum om sitt bidrag till Swedish Economic Forum Report 2020. Braunerhjelms kapitel Plattformsföretag: Välsignelse eller förbannelse? Konkurrens, innovation och användarnytta adresserar de problem och målkonflikter som kan uppstå när nuvarande konkurrensregler ska tillämpas och anpassas till plattformsföretag. Hur väl anpassat är det existerande regelverket är för att främja konkurrens, konsumentnytta och innovationer på mer digitaliserade marknader?

More Episodes