Forskning om förnyelse

Share

Swedish Economic Forum 2020: Konkurrenskraft och globala värdekedjor

Ep. 6

I detta anvsnitt berättar Martin Andersson, professor Blekinge tekniska högskola och forskare Entreprenörskapsforum och Enrico Deicao, forskningledare Entreprenörskapsforum om sitt bidrag till Swedish Economic Forum Report 2020 om konkurrenskraft. I kapitlet gör författarna en översikt av och framtidsspaning kring konkurrenskraft och globala värdekedjor och pekar på att svensk ekonomi i stor utsträckning påverkas av hur globala värdekedjor organiseras, hur de förändras över tid samt förändringar i de faktorer som styr och påverkar strategiska beslut gällande var i världen olika typer av investeringar och verksamhet lokaliseras. Även konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och framtida position i de globala värdekedjorna samt för policy diskuteras.

More Episodes