Forskning om förnyelse

Share

Så har det svenska entreprenörskapet påverkats av pandemin

Ep. 13

Trots åtgärds- och stödpaket har entreprenörskapet fallit till en internationell bottenplacering under pandemiåret. I detta avsnitt redogör Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola och en av författarna till årets nationella Global Entrepreneurship Monitor-rapport, för hur pandemin har påverkat svenska entreprenörer, förändrat den ekonomiska dynamiken samt hur vi stöttar företagen framåt.


Ladda ner: Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2021

 

Fakta: GEM är världens mest omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet startades med tio länder 1999, därefter har antalet deltagande länder varierat runt 50 länder. I årets undersökning har 43 länder medverkat och drygt 150 000 personer har besvarat detaljerade enkäter och intervjuer.

More Episodes