Forskning om förnyelse

Share

Långt kvar till självförsörjning

Ep. 19

I detta avsnitt av Forskning av förnyelse medverkar Åsa Hansson, docent Lunds universitet, för att prata om rapporten Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige. Tillsammans med en medförfattare har Åsa Hansson undersökt hur självförsörjning ser ut för olika grupper i samhället, beroende på födelseregion, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. En dyster bild med betydande skillnader i grad av självförsörjning som riskerar att befästas över generationerna framträder. Vad kan göras för att minska det ekonomiska utanförskapet och få fler i arbete?More Episodes