Share

cover art for Långt kvar till självförsörjning

Forskning om förnyelse

Långt kvar till självförsörjning

Ep. 19

I detta avsnitt av Forskning av förnyelse medverkar Åsa Hansson, docent Lunds universitet, för att prata om rapporten Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige. Tillsammans med en medförfattare har Åsa Hansson undersökt hur självförsörjning ser ut för olika grupper i samhället, beroende på födelseregion, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. En dyster bild med betydande skillnader i grad av självförsörjning som riskerar att befästas över generationerna framträder. Vad kan göras för att minska det ekonomiska utanförskapet och få fler i arbete?More episodes

View all episodes

 • Hur ärliga är utvärderingarna av industripolitikens effekter?

  29:45
  Industripolitiken har upplevt något av en renässans sedan finanskrisen. Industripolitiska satsningar utvärderas på olika sätt men lyssnar myndigheterna på vad utvärderingarna säger? Och vilka incitament har dem som utför utvärderingarna? I dagens avsnitt gästas vi av Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping Business School, som författat policy-sammanfattningen Hur använder myndigheter utvärderingar. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, EntreprenörskapsforumPolicy-sammanfattningen finns att tillgå här
 • Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet

  23:35
  Digitaliseringen förändrar hur vi organiserar arbete idag. Ett visst arbete kan inte längre bindas till en tydlig geografisk plats och arbetsuppgifter fördelas om till AI och mjukvaruprogram. Hur går den nya organiseringen ihop med skattesystemet? Varför bor Silicon-Valley gänget i Portugal och ska företag börja betala ut frisvårdsbidrag till AI-verktyg? Det diskuteras i dagens avsnitt som gästas av Åsa Hansson, docent vid Lunds Universitet, som är aktuell med rapporten Digitaliseringens konsekvenser på skattesystemet. Rapporten kan läsas här Seminariet från rapportlanseringen kan ses i efterhand här
 • Smartare infrastruktur för transporter

  29:42
  Transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Transporter ska elektrifieras, bli utsläppsfria och samtidigt levereras snabbare med färre avbrott och helst billigare. Samtidigt har Sverige ett framåtlutat näringsliv där många innovativa företag men som saknar styrning för implementering. Hur påverkar det här Sveriges konkurrenskraft och vilken effekt får ekonomin av en mer automatiserad fordonsflotta? Det är frågor som diskuteras i det här avsnittet där vi gästas av Stefan Fölster som nyligen författat rapporten "Smartare infrastruktur för transporter" hos oss. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.Rapporten kan läsas här Lanseringsseminariet kan ses i efterhand här
 • Sverige - Ett land för experter?

  31:51
  I dagens avsnitt gästas vi av Patrick Krassén, skattepolitisk expert hos Företagarna, för ett samtal om arbetsmarknaden för experter. Är Sverige ett land där expertis premieras? Hur stor är avkastningen på avancerad utbildning och specialisering? Kan man svenska företag konkurrera om den internationella expertisen med dagens regler? Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.
 • Gearing up for the splinternet

  29:29
  I dagens avsnitt gästas vi av Richard Allan som är en del av House of Lords i Storbritannien samt medförfattare för SEF antologin 2022 och till den policysammanfattning som nu finns att tillgå på Entreprenörskapsforums hemsida. I avsnittet diskuteras kommande och potentiella regleringar av internet och dess effekter samt den fragmentering av internet som Richard benämner som splinternet. Policysammanfattning finns att tillgå här
 • Misslyckat företagande som merit

  17:23
  I det här avsnittet gästas vi av Emma Lappi, postdoktor vid Copenhagen Business School. Emma har, tillsammans med Pontus Braunerhjelm på Entreprenörskapsforum, författat en artikel som publicerats i research policy samt ekonomisk debatt. I artikeln finner författarna empiriskt stöd för att entreprenöriellt human kapital bland dem anställda stärker företagets produktivitet. vad betyder det för den svenska arbetsmarknaden? Kan ett misslyckat företagande vara lika mycket värt som en examen för en arbetsgivare? Borde det vara mindre stigmatiserat att gå i konkurs? Det diskuterar vi i dagens avsnitt.Artikeln går att läsa på svenska här: https://www.nationalekonomi.se/ed/4815
 • 2. Danska reformer för framtidens arbetsmarknad

  28:39
  I det här avsnittet gästas vi av Nina Smith, professor vid Aarhus universitet samt ordförande för den danska reformkommissionen som lanserat tre delrapporter med reformer för det danska utbildningsväsendet. I podden diskuteras här reformerna tagits fram och vilka utmaningar som finns på den danska arbetsmarknaden som reformerna ämnar att åtgärda. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.
 • 1. Har svenska kronan spelat ut sin roll?

  33:37
  Valutafrågan har aktualiserats efter senaste tidens kronfall. Den kända nationalekonomen Lars Calmfors gästar podden och berättar om dem möjligheter han ser med euron.Nästan 30 år har gått sedan Lars Calmfors ledde den stora utredningen om Sveriges EMU anslutning. I dag ser förutsättningarna annorlunda ut, men är svensk ekonomi redo för att ta ett steg närmre Europa? Och vad händer egentligen med den svenska exporten om vi byter valuta? Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, entreprenörskapsforum.
 • 32. Per Davidsson om external enablers och avtrycket på entreprenörskapsforskningen

  01:03:37
  I det här avsnittet av Forskning om förnyelse gästas vi av Per Davidsson som är pristagare av Global award for entrepreneurship research 2023. Per är professor vid Jönköping International Business School samt  Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School. Han tilldelas priset för sin banbrytande och inflytelserika forskning och för sitt nätverksbyggande inom entreprenörskapsfältet. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Samtalet leds av Martin Andersson, forskningsledare hos Entreprenörskapsforum samt ordförande i priskommittén för Global award. prisceremonin ägde rum 29 maj 2023 och går att se i efterhand här https://www.youtube.com/watch?v=7Pn4Wumy3B8