Forskning om förnyelse

Share

Kvinnors entreprenörskap - marginell ökning på 40 år

Ep. 10

I det tionde avsnittet av Forskning om förnyelse medverkar Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, aktuella med rapporten Kvinnors entreprenörskap - Hur jämställt är företagandet?


I rapporten framkommer att kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige bara har ökat marginellt, från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020. Detta trots att kvinnor idag har högre utbildning, att det över åren erbjudits utökade förskole- och fritidsmöjligheter, att medvetenheten om kvinnors företagande är högre och att policystöd satts in. Dessutom visas att kvinnor är mer tveksamma till sin förmåga att starta företag än män och har en större rädsla för att misslyckas. I rapporten föreslår Norlin och Thulin åtgärder för ett mer jämställt företagande som måste börja sättas in redan i tidig skolålder.


Ta del av rapporten: Kvinnors entreprenörskap – Hur jämställt är företagandet? 

More Episodes