Forskning om förnyelse

Share

Integration Sverige

Ep. 7

I detta avsnitt medverkar Enrico Deiaco, forskningledare Entreprenörskapsforum, för att berätta om Entreprenörskapsforums forskningsprojekt Integration Sverige som löpte under 2020. Projektets syfte var att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Slutrapporten presenterades i november 2020 och i den levererades 27 policyrekommendationer för en bättre fungerande ekonomisk integration och självförsörjning.


Läs mer om projektet och läs rapporterna här!

More Episodes