Forskning om förnyelse

Share

Hållbarhet och entreprenörskap

Ep. 20

I årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) gjordes en djupdykning i entreprenörernas förhållande till hållbarhet. Rapporten innehåller en kartläggning av hur många företagare som prioriterar hållbarhet samt hur svenska entereprenörers upplevda engagemang i hållbarhet står sig i en internationell jämförelse. I detta avsnitt av Forskning om förnyelse medverkar Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och en av forskarna i GEM-projektet. Leder samtalet gör Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.


Ta del av Entreprenörskap i Sverige - Nationell GEM-rapport 2022


Läs mer om Global Entrepreneurship Monitor-projektet

More Episodes