Forskning om förnyelse

Share

Lägre lön efter avslutat entreprenörskap

Ep. 8

I somras disputerade Emma Lappi, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping, med avhandlingen Post-entrepreneurship Productivity. I detta avsnitt berättar hon hur entreprenöriella erfarenheter påverkar lönebildning och produktivitet. Varför kan tidigare entreprenörer räkna med sämre lön än kollegor som har haft en karriär som anställda, trots att de ofta är mer produktiva?


Ta del av Emma Lappis avhandling Post-entrepreneurhship Productivity


Läs mer om Emma Lappi här!

More Episodes