Forskning om förnyelse

Share

Elförsörjningens utmaningar

Ep. 21

Omställning av elsystemet med betydande konsekvenser för svensk elproduktion pågår. En stor utbyggnad av (väderberoende) vindkraft är på gång, samtidigt som de återstående kärnkraftverken kommer att fasas ut. Andra faktorer som förändrar priser och tillgång på el är internationaliseringen av elmarknaden och bristande kapacitet i delar av elnätet. Både omställningen och det nya elsystemets särdrag innebär fyra stora utmaningar för politiken, företagen och svensk ekonomi.


I detta avsnitt av Forskning om förnyelse berättar Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, om sin färska rapport till Entreprenörskapsforum med titeln Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen går Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Vilka är de största utmaningarna med svensk elförsörjning och hur bör den svenska elförsörjningspolitiken utformas? Leder samtalet gör Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.


Ta del av rapporten Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen

More Episodes