Forskning om förnyelse

Share

Edtech - framtidens utbildning och Sveriges nästa exportsuccé?

Ep. 18

Den svenska edtech-branschen består av många, små bolag. Tillväxten är god men branschen är ung och utmanas bland annat av tröga upphandlingsförfaranden och kompetensförsörjning. Jan Hylén, fil dr och utbildningsanalytiker på Education Analytics är aktuellt hos Entreprenörskapsforum med rapporten ” Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?”.  I detta avsnitt av Forskning om förnyelse berättar han om branschläget, lovande tekniska lösningar såväl som hinder och flaskhalsar för den svenska edtech-sektorn.

More Episodes