Forskning om förnyelse

Share

Det innovativa civilsamhället

Ep. 17

Civilsamhällets resurser och innovationskraft bör tillvaratas bättre för att hitta lösningar på komplexa utmaningar i samhället. Enligt Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, kan social innovation inom civilsamhället bidra till att möta behov som inte täcks av staten eller marknaden. Men bättre förutsättningar och mer samarbete mellan sektorerna behövs. Det diskuteras i detta avsnitt av Forskning om förnyelse.


Malin Lindberg är aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten Social innovation i civilsamhällets organisationer


Läs mer och anmäl dig till frukostwebbinarium den 18 november: Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans


More Episodes