Forskning om förnyelse

I podden Forskning om förnyelse från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum diskuteras de senaste forskningsresultaten som rör entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. 


Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt.


Forskning – Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande

Nätverk – Driver ett unikt nätverk i akademi, politik och näringsliv

Debatt – Levererar kunskap för väl underbyggda beslut


Besök oss på: www.entreprenorskapsforum.se