Share

cover art for #19 Kristian Stålne: lektor och forskare inom vuxenutvecklingspsykologi

Forskarn & jag

#19 Kristian Stålne: lektor och forskare inom vuxenutvecklingspsykologi

Season 1, Ep. 19

Vad får oss att växa som vuxna människor? Forskaren Kristian Stålne vill ta ett helhetsgrepp om de mest centrala vuxenutvecklingsteorierna, vad de säger om hur vi lär oss att hantera komplexa problemställningar och hur vi kan förstå vår omvärld och egen plats i den. Och vad menar han med "ett komplext liv är ett liv i konflikt”?

More episodes

View all episodes

 • 23. #23 Martin Leijnse: fysiker och forskare inom kvantmekanik

  45:43
  Martin Leijnse och hans forskargrupp använder sig av kvantmekaniska lagar för att undersöka vad som händer när man krymper elektroniska komponenter till en storlek av några nanometer. Lagar som skiljer sig drastiskt från den klassiska fysiken. Följ med på en resa in i kvantfysikens lilla men samtidigt oändliga värld. Du kommer att förstå mer än du tror och nog känna dig lite smart!
 • 22. #22 Ludger Grote: läkare och sömnforskare

  58:52
  På sömnlaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg följer man nogsamt de inlagda och sovande patienternas nattliga hjärnaktivitet. Minsta lilla andningsuppehåll och pulsförändring registreras. De flesta ligger still, andra ger sig ut på omedvetna nattpromenader. Ett vakande öga över hela verksamheten håller överläkaren och professorn Ludger Grote som här förklarar vad du ägnar dig åt när du sover som du inte känner till. Om du verkligen vill veta det?
 • 21. #21 Ingmar Skoog: psykiater och forskare inom ålderdom och hälsa

  54:08
  Vad professor Ingmar Skoog - föreståndare för AgeCap i Göteborg - inte vet om äldres hälsa, är inte värt att veta. Vad får en allt friskare ålderdom för konsekvenser för samhället? Vad är en lämplig pensionsålder i Sverige? Stämmer det att många pensionärer blir deppiga när de går i pension, eller är det kanske tvärtom? Hur mycket kan vi själva påverka vår livslängd? Och finns det en absolut fysisk gräns för hur gammal man kan bli? Professorn har svar på det mesta.
 • 20. #20 Torsten Jansson: lektor och forskare inom islamologi

  46:24
  Detta avsnitt ägnas helt åt Saudiarabien. Kungadömet som är ett världens mest konservativa muslimska länder. Ett land som tack vare sina rika oljefyndigheter inte behövt anpassa sig nämnvärt till omvärlden, men nu insett att det måste till drastiska åtgärder för att få ekonomin att gå ihop på sikt. Ett förändringsarbete som leds av kronprins Mohammed bin Salman, även kallad MBS. Vad har han i kikarn? Vart är Saudiarabien på väg? Torsten Jansson, lektor vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund och forskare inom islamologi, rätar ut många frågetecken!
 • #18 Pelle Gemmel: jägmästare och professor i skogsskötsel

  43:41
  Är vår skog på väg att brinna upp? Nej så illa är det inte menar skogsprofessorn Pelle Gemmel, men ett allt varmare klimat utgör ett reellt hot mot skogen på sikt. Torra jordar och inte minst bränder är två av skogens värsta fiender. Med sommarens omfattande bränder i Mellansverige i färskt minne inställer sig många frågor: Vad får bränderna för ekonomiska och miljömässiga konsekvenser? Är de bara till skada eller medför de även positiva effekter för djur och natur? Och var är risken för en penningplacering störst? På börsen eller i skogen där alla dina pengar bokstavligen riskerar att brinna upp?
 • 17. #17 Jessica Abbott: evolutionsbiolog och genforskare

  43:34
  Jessica Abbott forskar på hur könsskillnader uppstår i naturen och vad som skiljer hanar och honor åt. Varför är män mer aggressiva än kvinnor? Och vad krävs för att att sånt beteende ska försvinna. Måste vi förlita oss på evolutionens tidskrävande process eller finns det mer tidseffektiva sätt att förändra människan. Och vem är egentligen kåtast i naturen, hanar eller honor?
 • 16. #16 Emily Baird: docent i funktionell zoologi och insektsforskare

  40:37
  Få insekter navigerar i luften med en sådan precision som biet. Dessutom utan att bränna mycket energi. Hur gör dom och varför har evolutionen försett dem med en sådan avancerad flygteknik? Biforskaren Emily Baird vet.Biets hjärna är som en minidator, som slår av och på, på samma sätt som en digital processor. Därför anser forskarna att just biet - tack vare sin unika hjärna och energisnåla flygstil, sitter inne på lösningen till framtidens drönare och andra sofistikerade navigationssystem.
 • 15. #15 Paul Davidsson: professor i datavetenskap och Internet of Things-forskare

  34:34
  50 miljarder uppkopplade prylar i världen om tio år. Det tror experterna. Då är vi runt 10 miljarder människor på jorden, alltså 50 "smarta saker" var i snitt. Uppkopplade prylar, smarta saker, sakernas internet eller Internet of Things. Kärt barn har många namn. Men är det egentligen särskilt kärt att vi människor blir alltmer beroende av prylar som kräver uppkoppling? Enligt Paul Davidsson finns det både faror och möjligheter med denna utveckling. Hör hans tankar om framtiden som till viss del redan är här.