Förmödrars makt

Share

49. Julspecial! Ramla Runt med Runor del 2 med Emilia Blom

Season 1, Ep. 49

Eldin och Ruby bjuder in Vildmedicin aka Emilia Blom för att grotta vidare in bland runor. Emilia guidar oss in till sin praktik med runor och samtalet rör sig bland frågor som: Vem får använda runor? Är det kulturell appropriering att använda runor? Och hur vet en vad som är källa och vad som är någons egna sanning och spelar det roll? Ruby får sig även sin livs chock när Eldin och Emilia avslöjar sitt gemensamma förflutna...


Mer med och om Emilia:

www.vildmedicin.se

Vildmedicin på instagram


_________________


Vill du stötta oss? Bli patreon: https://www.patreon.com/formodrarsmakt

Mer info om podden: www.formodrarsmakt.com

Snacka med likasinnade: Eftersnacksgruppen på Facebook


_________________


Primärkällor:

Fornnordiska rundikten

Fornisländska rundikten

Anglosaxiska rundikten

Svenska rundikten

Tacitus. Germania

Den poetiska Eddan

De isländska sagorna


Många källtexter finns på http://heimskringla.no och http://runeberg.org


Om nordisk förkristen tradition och att tolka arkeologiska fynd och historiska källor:

Jennbert, Kristina. Andrén, Anders. Raudvere, Chatarina. 2002. Plats Och Praxis : Studier Av Nordisk Förkristen Ritual

Raudvere, Chatarina. 2003. Kunskap och insikt i norrön tradition

Näsström, Britt-Marie. 2014. Blot - Tro och offer i det förkristna Norden

Näsström, Britt-Marie. 2009. Nordiska gudinnor

Kvilhaug, Maria 2017. The Seed Of Yggdrasil

Price, Neil. 2019. The Viking Way. Magic and mind in the late iron age Scandinavia


Om nordisk shamanism i en modern kontext:

Høst, Annette. 2014. Jorden Synger

Eriksson, Jörgen I. 2019. Sejd 6.0 - En vägledning i nordlig shamanism


Böcker om runmagi i modern kontext, kopplad till den äldre Futharken:

Edred Thorsson (Stephen E. Flowers) Futhark

Edred Thorsson (Stephen E. Flowers). The Big Book of Runes and Rune Magic

Aswynn, Freya. 2007. Power and principles of the runes

Aswynn, Freya. Northern Mysteries & Magick


Böcker om runmagi i modern kontext, kopplad till den äldre Futharken och Anglofrisiska runor (ofta blandat)

Fries, Jan. 1997. Helrunar

Pennick, Nigel. 2010. Runic Lore And Legend

Lara Veleda Vesta. 2021. Wild Soul Runes


Böcker om runmagi i modern kontext, kopplad till Utharken

Eriksson, Jörgen I. Runmagi och shamanism

Karlsson, Thomas. 2019. Nightside Of The Runes


Youtubeklipp om runor:

Playlist "The magic of runes" av Nordic Animism: https://www.youtube.com/watch?v=85WtNyaPtg0&list=PLpgfnnXC81dUqibmtU8eJo0ggKUbmiq0B

Playlist "The Runes - An Esoteric Interpretation" av Arith Härger: https://www.youtube.com/watch?v=xWeWQV5qgEw&list=PLdC5TpBuFgfiKTVbUI1dKqTtYa4vzk5pP

More Episodes

fredag 23 december 2022

48. Julspecial! Ramla Runt med Runor del 1

Season 1, Ep. 48
Spådomskonst från en magisk forntid, ett uråldrig skriftspråk, de rika och välbärgades minnesmärken eller bara lite ristat klotter? I denna runserie i två delar försöker Eldin & Ruby bena ut begreppet runor med hjälp av både akademiska och andliga studier. De behöver även göra upp med sina egna invanda runmönster och se sanningen i vitögat._________________Vill du stötta oss? Bli patreon: https://www.patreon.com/formodrarsmaktMer info om podden: www.formodrarsmakt.comSnacka med likasinnade: Eftersnacksgruppen på Facebook_________________*** REFERENSER ***PRIMÄRKÄLLORDen äldre samt yngre futharken: https://www.uu.se/en/support/research-on-runes/runic-characters/Sigrdrífumál: http://runeberg.org/eddan/se-21.htmlHávamál: http://runeberg.org/eddan/se-02.htmlRundikterna: https://web.archive.org/web/19990501094729/http://www.ragweedforge.com/poems.html Egil Skallagrimssons saga: http://heimskringla.no/wiki/Egil_Skalle-Grimssons_SagaTacitus. GermaniaHISTORISKA PERSPEKTIVRunor, magi, ideologi : en idéhistorisk studie. Björn Andersson. Umeå universitet Runor. Historia, tydning, tolkning. Lars Magnar Enoksen.Rökstenen och världens undergång. Henrik Williams.Long Branches - Runes of the younger Futhark. Ann Groa Sheffield.ANDLIGA/MAGISKA PERSPEKTIVRunmagi och shamanism. Jörgen I. ErikssonRuna. Bodvar BjarkeVilda runor. Sofia AxelssonRunors Talmystik och dess antika förebild och Lapptrummor & Runmagi. Sigurd AgrellThe Serpent and the eagle. Chris TraversRunor Skrivtecken & Magi. Alex Thrand
torsdag 27 oktober 2022

46. Leve bocken! Gästavsnitt med Sylvia Hild

Season 1, Ep. 46
Välkomna att möta vi en av sejdens och fornsedens riktiga föregångare och förgrundsgestalter i Sverige: Sylvia Hild, 83 år fyllda. Sylvia berättar om hur hur den moderna sejdkonsten växte fram i Sverige och utövades i Yggdrasil-gillet. Men vi får också följa med till Sylvias hjärtas land, Grönland, och dess magiska traditioner. Ett långt vindlande samtal om djupet av att välja ett magiskt liv.Vill du stötta oss? Bli patreon: https://www.patreon.com/formodrarsmaktMer info om podden: www.formodrarsmakt.comReferenserGalina Lindqvist - Shamanic Performances on the Urban Scene (doktorsavhandling om Yggdrasil-gillet)Erik Rödes sagaDonna Haraway - Staying with the troubleI avsnittet nämns många namn på personer är betydelsefulla i framväxten av den nyhedniska rörelsen i Norden:Mikael W Gejel och Karin Norberg - grundade Yggdrasil-gillet 1975Jörgen I Eriksson - återstartade Yggdrasil 1982 och har skrivit bla. Sejd (1988) och Runmagi och shamanism (1990)Marie Ericson - skrivit Sejd (1988)Eva Wolgers - lett YggdrasilBodvar Bjarke/Mikael Hedlund - skrivit Runa (1988) och Sejd (1988)Jonathan Horowitz - grundade 1986 The Scandinavian Center for Shamanic StudiesAnette Høst - grundade 1986 the Scandinavian Center for Shamanic Studies, skrivit Jorden synger - naturens kraft og nordiska rødderPer "SkallePer" Lundberg - gode i Samfundet Fornsed Sverige, gäst i avsnitt 21Henrik Hallgren - gode i Samfundet Fornsed Sverige, skrivit Jordens ande - om nordisk naturreligion samt Naturlagen - om naturens rättigheter och människans möjligheter