Før alarmen går

Share

"I Norden er vi kledelig naive"

Season 1, Ep. 5

Sikkerhetskultur; hva er det, og hvorfor er det så viktig?

En av styrkene til Norden er den effektiviteten vi får av tillitskulturen vår. Men nå som vi er nesten 100% digitale, eksponeres vi for hele verden. Så vi må riste av oss litt av den naiviteten. Toppledere er for lite opptatt av selv å forstå mulighetene, men også truslene ved digitalisering, og de er like viktige begge deler.


Denne episodens gjest er Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA

Programleder er Thomas Tømmernes, Head of IT-Security Atea Norge

More Episodes