Folkehelsepodden

del

Kvinner bruker mer medisiner enn menn

Kvinner bruker mer medisiner enn menn, viser nye tall fra Reseptregisteret. Hvorfor? spør vi i Folkehelsepodden. Denne gang hører du seniorrådgiver og farmasøyt Christian Lie Berg i samtale med overlege Siri Helene Hauge og Kjetil Berg Veire.


Flere episoder