Folkehelsepodden

del

Folkehelsepodden: Drikkevann, bakterier og hoggorm

Hva skal vi gjøre når vi blir syke av vannet vi drikker fra springen? Og blir du bitt av hoggorm? Pust rolig og kom deg til lege, sier Giftinformasjonen. I podkasten denne gang hører du avdelingsdirektør Line Vold, overlege Siri Helene Hauge, seniorrådgiver Mette Ekeland og Kjetil Berg Veire. Podkasten ble tatt opp om ettermiddagen tirsdag 11. juni 2019.