Share

Fokus Parasport

Fokus Parasport


Latest episode

 • 7. Herr-, dam- och handikapptoalett

  16:19
  Vi avslutar den första säsongen med att prata med Åsa Llinares Norlin, ordförande för Parasport Sverige. Under säsongen har vi sökt svar på frågan om hur det står till hälsan för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Två saker som dykt upp i alla samtal är vikten av fysisk aktivitet och förebilder. I det sista avsnittet riktar vi mikrofonen mot oss själva. Hur duktiga är vi egentligen på att attrahera kvinnor? Och vad har det med toalettindelning att göra?

More episodes

View all episodes

 • 6. Psykologisk flexibilitet

  30:09
  Jill Taube kallar sig för folkhälsopsykiatriker och vi pratar om hur fysisk aktivitet hänger ihop med psykisk hälsa. Hur skaffar man sig goda vanor i vardagen och hur behåller man sina goda vanor när vardagen plötsligt ser annorlunda ut? Och hur ska man undvika en stillasittande vardag om man sitter i rullstol?
 • 5. Kollektiva föreställningar om idrott, genus och duglighet

  28:33
  Vem får lova att prestera ”riktig” idrott? Tillsammans med Kim Wickman, lektor på Umeå universitet, utmanar vi våra föreställningar kring idrott. Vi pratar om att göra anspråk på normen och att få idrottsprestationer värderade utifrån just prestation och inte person. 
 • 4. Du gör på ditt lilla vis

  24:26
  Vi pratar skolidrottens roll för ett aktivt liv tillsammans med Elisabet Apelmo, universitetslektor vid Malmö Universitet och konstnär. Ett avsnitt om kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Vi gör också en bakåtvolt och tittar på frågan utifrån lärarnas perspektiv.  
 • 3. Att skapa kraft utifrån funktionsnedsättning

  24:18
  I vårt tredje avsnitt möter vi Sara Riggare som har skapat ordet Spetspatient. Hur kan vi skapa kraft utifrån funktionsnedsättningar, hur påverkar träning oss och vad har mountainbikes med det hela att göra?
 • 2. Beroende i vardagen skapar utsatthet

  32:10
  I vårt andra avsnitt möter vi Denise som startade metoo-uppropet #slutvilkorat. Vi pratar om hur beroendet i vardagen leder till både osynlighet och utsatthet både i relationer och i idrottsvärlden.
 • 1. Att vara kvinna eller bli sedd som kvinna? Det är frågan.

  28:13
  I det allra första avsnittet möter vi Maria Johansson ordförande i FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder. Vi pratar om könlöshet, funktionsnedsättning och om vägen till jämställdhet alltid går via traditionella könsroller?