Share

Flit Podden

Din personalpartner

Om FlitFlit är företaget som specialiserar sig på uthyrning och rekryteringav personal inom logistik, industri, teknik och bygg/installation samt utbildning inom truck, lift och fallskydd. Med en personlig prägel och ett