Flashback Forever

Share

Lucka 16: Ansats till att placera Flashbacktråden “Böglyftet” i en estetisk-historisk kontext med förhoppning om att den därmed ska beredas plats i den kulturella kanon generellt och den konstnärliga kanon specifikt.

Lucka 16: Ansats till att placera Flashbacktråden “Böglyftet” i en estetisk-historisk kontext med förhoppning om att den därmed ska beredas plats i den kulturella kanon generellt och den konstnärliga kanon specifikt.

Att historien om böglyftet inte lyfts som en kulturell gärning tycker vi är skamligt. Det är på tiden att böglyftet får ta den plats det förtjänar inom kulturen så vi drog vårt strå och outsourcade uppgiften på två new public culture management konsulter. Tack till: KonstAB - helhetslösningar inom kultursektorn Musikläggning och mastring: Jakob Bergman, Signatur och jingel: Martin Permer

More Episodes