Share

cover art for De aanpak van ondermijnende criminaliteit met de Serious Crime Taskforce

Financieel Expertise Centrum podcast

De aanpak van ondermijnende criminaliteit met de Serious Crime Taskforce

Season 1, Ep. 4

Ondermijning is het mogelijk maken van criminele activiteiten van de onderwereld via mensen in de bovenwereld. Door ondermijning raken onderwereld en bovenwereld met elkaar vermengd inclusief de gevaren die daarbij horen. De Serious Crime Taskforce (SCTF), een van de gezamenlijke projecten die onder de vlag van het FEC tot uitvoering komt, probeert de zogenoemde financiële facilitators aan te pakken. Met de focus op de aanpak van de ondermijnende criminaliteit is de SCTF, als publiek-privaat samenwerkingsverband, wereldwijd uniek. Jeroen Poelert van de politie en Yvonne Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken, vertellen over dit unieke publiek-private samenwerkingsverband. Wat de uitdagingen zijn en wat het oplevert.

 

Jeroen Poelert is plaatsvervangend hoofd Dienst Landelijke Recherche en betrokken bij de coördinatie van de SCTF. Yvonne Willemsen is hoofd Veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken en vanuit die rol actief in de SCTF. Interviewer: Gerben Vlasveld.

More episodes

View all episodes

 • 4. Criminaliteit stopt niet bij de grens: hoe werken we internationaal samen?

  29:17
  In deze tweede podcastserie van het FEC staan enkele meerjarige thema’s centraal. In gesprek met experts die werkzaam zijn bij de FEC-partners leren we meer over digitalisering, witwassen, (internationale) samenwerking en integriteit. In deze aflevering onderzoekt FEC-adviseur Leontien van der Heijden hoe internationale samenwerking de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering bevordert. In gesprek met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland, zoekt zij uit hoe financial intelligence optimaal ingezet kan worden en werpen zij samen een blik op de toekomst. 
 • 3. Financial cybercrime is hot: hoe blijven we bij?

  34:39
  In deze tweede podcastserie van het FEC staan enkele meerjarige thema’s centraal. In gesprek met experts die werkzaam zijn bij de FEC-partners leren we meer over digitalisering, witwassen, (internationale) samenwerking en integriteit. In deze aflevering spreekt FEC-adviseur Leontien van der Heijden met Danny en Thijmen van het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD. Zij bevraagt hen over de aanpak en bestrijding van financial cybercrime, de razendsnelle ontwikkelingen op dit gebied en wil weten wat de meerwaarde van nationale en internationale samenwerking is. 
 • 2. Effectiviteit en integriteit: hoe duiden we het effect van onze aanpak?

  36:46
  In deze tweede podcastserie van het FEC staan enkele meerjarige thema’s centraal. In gesprek met experts die werkzaam zijn bij de FEC-partners leren we meer over digitalisering, witwassen, (internationale) samenwerking en integriteit. In deze aflevering gaat FEC-adviseur Leontien van der Heijden in gesprek met Miranda de Meijer, advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie en bijzonder hoogleraar aan de UvA. Zij deed onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s). Wat kan het FEC hiervan leren ter bevordering van een integere financiële sector? En wat zijn de aandachtspunten bij het meten van effectiviteit? 
 • 1. Opsporen van witwassen: hoe werkt dat?

  42:36
  In deze tweede podcastserie van het FEC staan enkele meerjarige thema’s centraal. In gesprek met experts die werkzaam zijn bij de FEC-partners leren we meer over digitalisering, witwassen, (internationale) samenwerking en integriteit. In deze aflevering duikt FEC-adviseur Leontien van der Heijden in de wereld van de witwasaanpak. In gesprek met Robin de Jager en Sebastian Woudenberg van de Politie zoekt zij uit hoe de politie witwassen opspoort en vraagt zij zich af wat de toegevoegde waarde van samenwerking hierbij is. 
 • 5. Samen effectief door publiek – private samenwerking

  26:15
  In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de NVB en de 4 grootbanken als vaste partners. Met deze PPS-samenwerking loopt Nederland voorop in de wereld.De FEC PPS is gericht op de 3 kerntaken: informatie-uitwisseling, kennisdeling en het gezamenlijk uitvoeren van projecten. Nieke Martens en Jeroen Toor leggen aan de hand van voorbeelden uit hoe deze samenwerking in elkaar zit en wat deze samenwerking oplevert.Nieke Martens is Chief KYC Officer retail NL bij de Rabobank. Jeroen Toor is Teamchef bij FIU-Nederland.Interviewer: Gerben Glasveld
 • 3. Kennis is macht, kennis delen is kracht

  27:30
  Naast informatiedeling is ook kennisdeling één van de pijlers van de samenwerking in het FEC. Het belang van kennisdeling wordt toegelicht door Andrea Wiegman, trendexpert bij de FIOD en Dick Blommesteijn, FEC-contactpersoon bij de Belastingdienst en al vanaf de start betrokken bij het FEC.Zij bespreken hoe kennis over elkaar helpt om nog beter relevante informatie uit te wisselen. En hoe bijvoorbeeld nieuwe kwetsbaarheden voor de financiële integriteit worden geïdentificeerd door kennis samen te brengen. Interviewer: Gerben Vlasveld.
 • 2. De schatkamer van het FEC: het informatieplatform

  39:12
  Bij het FEC informatieplatform delen de FECpartners informatie en signalen over specifieke zaken en over trends. Zo versterken de partners elkaar bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Eva van Florestein en Erwin Dijkstra leggen uit hoe dit in z’n werk gaat, wat het oplevert en wat mag er wel, maar ook niet gedeeld worden. Eva van Florestein is als toezichthouder werkzaam bij de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB) en vanuit die rol contactpersoon voor het informatieplatform bij DNB. Erwin Dijkstra is vanuit de FIOD gedetacheerd bij de FEC-eenheid en als coördinator betrokken bij het informatieplatform. Interviewer: Gerben Vlasveld.
 • 1. Het FEC in vogelvlucht

  26:12
  Laura van Geest, voorzitter van het FEC, neemt ons mee door de ontstaansgeschiedenis en de huidige activiteiten van het FEC. Ze legt uit hoe de publieke en ook private partners samen de puzzel leggen om bijvoorbeeld uitbuiting en witwassen te bestrijden. Interviewer: Gerben Vlasveld.