Filmfolk podcast

Filmfolk podcast är en svensk intervjupodcast som träffar etablerade och oetablerade filmare och filmarbetare och pratar kreativitet, produktion ,drömmar, mål och ambitioner.