Fett nok

del

Live - Fødsel som personlig og politisk erfaring

Season 3

Liveopptak fra slippfesten for FØDE-nummeret vårt! Denne våren har vi sett både fødeopprør og bondeopprør ta form, og det har vært en invitasjon til å tenke nærmere på omsorg i bred forstand. I denne samtalen diskuterer vi fødsel som personlig og politisk erfaring med nyhetsvåren 2021 som bakteppe. 


Vil du kjøpe nummeret? Du finner det i Fetts nettbutikk, https://www.fettbutikk.com.


I panelet sitter:

Aïda Leistad Thommesen, fra Barselopprøret

Helene Guåker, forfatter og til høsten aktuell med diktsamlingen "Rød fødekvinne"

Hanne Linn Skogvang, avtroppende og høygravid Fett-redaktør og

Sumaya Jirde Ali, redaktør i Fett, leder samtalen