Femihelse

Share

Syklus, hormoner og indre og ytre ting som påvirker med Guri Majak

I denne episoden har vi besøk av gynekolog og overlege Guri Majak for å snakke om hormoner. Hva er hormoner? Hvordan påvirker de oss og psyken vår? Er det mulig å gjøre noe for å balansere de?Er det perioder i livet hvor man kan oppleve at man er mer påvirket? Hvordan påvirker prevensjon dette? Hvordan kan man ta vare på seg selv hvis man opplever at hormoner og psyke ikke spiller på lag?

More Episodes

11/17/2022

Ny demonstrasjon: Slutt å kutte i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen!

Tirsdag 22.november kl.15.30 arrangerer vi sammen med Barseloprøret og Bunadsgeriljaen en ny demonstrasjon foran Stortinget. Denne gangen under parolen Slutt å kutte i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen!Denne gangen for å vise at vi ikke aksepterer at tilbudet går fra vondt til verre. Regjeringen har lovet at det skal satses på kvinnehelse, men i stedet opplever vi kutt etter kutt over hele landet.Fra den 18. november mister kvinner i Oslo et viktig fødetilbud når ABC-enheten stenges i helgene. I Kristiansund er fødeavdelingen stengt, og kvinner får enda lengre reisevei når de skal føde. I Mo i Rana og Sandnessjøen planlegges det en dobling av antall uker med sommerstengte fødeavdelinger, fra åtte til 16. Fødestua i Brønnøysund kan bli stengt i åtte uker. Fødeavdelingen på Voss står også i fare for å bli stengt i sommer. Dette gjøres kun av økonomiske hensyn, og viser tydelig at Norge ikke er et land som satser på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.Den mangelfulle satsingen på kvinnehelse har gjort at frivillige organisasjoner som skulle vært et supplement til det offentlige helsevesenet, har blitt det eneste tilbudet som finnes. Små, frivillige organisasjoner, slik som Ammehjelpen, Amathea og LUB, har i mange år dekket hullene i det offentlige helsevesenet gjennom å tilby støtte, veiledning og omsorg. I stedet for å verne om disse organisasjonene opplever de nå at den statlige støtten deres kuttes eller holdes på et nivå som ikke sikrer fremtidig drift.Nå har vi fått nok, og vi samles for å gi tydelig beskjed til regjeringen: Slutt å kutte i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen!