Femihelse

Share

Om rehabilitering av ME og Kronisk utmattelsessyndom

I denne episoden kan du lære mer om det å leve med ME og kronisk utmattelsessyndrom. Vi fokuserer på rehabilitering og har besøk av sykepleier Silje Mæhle Haugland og ergoterapeut Bjørg Rene som jobber ved ME/CFS-poliklinikken ved Rehabiliteringsklinikken på Nordås i Bergen. 

Vi snakker om hva ME er, hvilke symptomer man kan oppleve, hvordan det kan være å leve med en usynlig diagnose og på hvilken måte de jobber med pasienter som har CFS/ME.