Femihelse

Share

Hjerneslag hos kvinner

Vi har besøk av Maren Ranhoff Hov, lege ved nevrologisk avdeling på OUS, seniorforsker ved Norsk luftambulanse Stiftelsen og førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie & helsefremmende arbeid ved OsloMet og Else Charlotte Sandset, nevrolog, overlege ved seksjon for hjerneslag, Nevrologisk avdeling ved OUS og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Disse tittelrike legene har som noen av de første i verden forsket på hjerneslag hos kvinner, hvordan det utarter seg, har andre symptomer enn hos menn og hvordan det best kan behandles.

More Episodes