Femihelse

Share

Demonstrasjon #3 mot nedleggelse av ABC og kutt i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

27. januar klokken 16.00 samles vi igjen for å si nei til kuttene i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Bli med!


Dette er den tredje demonstrasjonen vi arrangerer, men vi ser at det bare blir verre og verre. Sykehusene og helseministeren varsler enda flere kutt.


Vi krever at ABC-enheten ikke legges ned.

Vi krever en opprustning av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i hele landet.

Vi krever at forskning ligger til grunn for tilbudet.

Vi krever at alle får tilbud om et differensiert tilbud med kontinuitet.

Vi krever at politikere og helseledere lytter til de som føder.

Vi krever at omsorgen gjeninnføres i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Vi krever at regjeringen innfrir valgløftene sine.

Vi krever å bli hørt.

Slutt å kutte!

Omsorg nå!

More Episodes