Fagbokpodden

del

Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern

I studio er Eva Mikkelsen, familieterapeut, cand.mag i barnevern og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.

Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Familie og inkluderings-sjef Askøy kommune. 

Og Charlotte Johannessen, cand.polit med hovedfag i pedagogikk og

førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.


«Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern

Tidlig innsats for barn i sårbare situasjoner» Belyser temaer som:


-Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, mentaliserende kommunikasjon, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt samt caset -Mads og Emilie.


Boken er bygget på: Relasjonsbygging i barnehagenFlere episoder