Fagbokpodden

del

Kroppssyn gjennom historien -og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus

Møt forfatteren, Ove Olsen Sele - dosent i idrett ved Høgskulen på Vestlandet


Det handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, diskuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitetsprosjekter.


Flere episoder