Fagbokpodden

del

Håndbok i rusbehandling

-Jeg har aldri møtt en med rusproblemer som jeg ikke skjønner at ruser seg.


Psykologspesialist Kari Lossius driver MindingMines, og har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år. Hun har i denne perioden arbeidet som kliniker, forsker og leder, og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989.


Lossius er redaktør av boken Håndbok i rusbehandling, som tar for seg hvordan vi kan forstå rusmiddelavhengighet. Hva kan være gode behandlingstilbud og -metoder for mennesker med moderate til alvorlige ruslidelser? Og hva kreves det av terapeuter og andre i feltet for å få til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?


Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Programleder er Anders Høglund.


Flere episoder