Fagbokpodden

del

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Med redaktør Stian Lid og forfatter Ingvild Magnæs.


Risikoen for terrorangrep i Norge er stor. Det har skjedd før og vil høyst sannsynlig skje igjen.


Stian Lid er utdannet kriminolog og er forsker på OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker særlig på forebygging av kriminalitet, voldelig ekstremisme, terrorisme, marginalisering og ekskludering i og utenfor Norge. Sammen med Geir Heierstad er han redaktør for boka Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, hvor Ingvild Magnæs Gjelsvik er en av bidragsyterne. Hun er doktorgradsstipendiat på politihøyskolen, sammen med Tore Bjørgo som også er med-forfatter i boka.


I boka retter totalt 14 forskere søkelyset mot hvordan norsk forebygging praktiseres. Hvem skal forebygge? Hva fungerer og hvorfor? Virker enkelte tiltak mot sin hensikt?


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Flere episoder