Fagbokpodden

del

Effektive ledergrupper

Hva skal til for å ha en effektiv og god ledergruppe, og hva er potensielle fallgruver? Fagbokpodden har tatt en prat med Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart, forfatterne av Effektive Ledergrupper om nettopp dette temaet.


Henning Bang er siviløkonom og psykolog, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. 


Thomas Nesset Midelfart er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, og har en videreutdanning som psykologspesialist i organisasjonspsykolog.


Effektive Ledergrupper er den første boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere i organisasjonens verdiskapingsprosess. 


Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk.

Programleder er Anders Høglund.

Flere episoder